Vi välkomnar prisutvecklingen för att uppnå en mer hållbar prisnivå.

Kära Kaffedrickare,

Vi vill härmed informera om de prisjusteringar på kaffe som sker 2021-06-01. 

Detta beror på ökade kostnader för råvaror, produktion samt rådande situation i omvärlden. 

Priset på råkaffet Arabica har på kaffebörsen under de senaste månaderna ökat och har nu stabiliserat sig ca 5-7% över de nivåer vi handlat till under en längre tid. Vi ser också att premien för specialkaffe fortsätter att ligga på förhållandevis höga nivåer.

Sett ur ett bredare perspektiv måste vi medge att kaffebönderna genom det senaste åren lidit av ett alltför lågt kaffepris. Och så vill vi inte fortsatt ha det!

Vi välkomnar därför prisutvecklingen som ett steg i rätt riktning för att uppnå en mer hållbar prisnivå för bönderna  


/Team Svanfeldts Coffee - Kaffe som är gott & Gör gott #beansandbrains

Smaka på Hjärngänget