Denna policy fastställer hur Svanfeldts Coffee AB behandlar dina personuppgifter. Din integritet är oerhört viktigt för oss och all trafik på vår hemsida är krypterad. Nedan har vi förklarat exakt hur potentiella uppgifter om dig som besökare behandlas. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på info[a]svanfeldtscoffee.se

 

Personuppgiftsansvarig
Svanfeldts Coffee AB, org. nr 556898-9650. Adress: Granstigen 29, 741 46 Knivsta.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter. Om du vill radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter ber vi dig att antingen mejla till info[a]svanfeldtscoffee.se eller skriva till Svanfeldts Coffee AB, Granstigen 29, 741 46 Knivsta, och meddela oss detta. Notera att hantering av vissa av dina personuppgifter är krav för att kunna handla hos oss och använda vår hemsida.

 1. Vilka personuppgifter samlas in, i vilket ändamål och hur länge sparas de?
  1.1 Ändamål: Hantera köp/beställning.

Personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
 • IP-Adress
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation (hanteras enbart av vår betalpartners som också arbetar i enlighet med GDPR –Klarna)
 • Köpinformation (t.ex. beställda produkter, leveransadress) Behandlingar:
 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)
 • Hantering av betalning via Klarna
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet.
Vi samlar in dessa personuppgifter då de krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna tills köpet är genomfört, levererat och betalat och därefter i 36 månader framöver för att kunna fullfölja våra garantiåtaganden och hantera eventuella reklamationsärenden.

 

1.2 Ändamål: Fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsformation
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt 

  Behandlingar
 • Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, tex för att kunna kontakta kunder om produktåterkallelse vid defekt eller osäker vara)

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
Vi samlar in dessa personuppgifter då det krävs enligt lag. Vi kan tvingas neka dig köp om uppgifterna inte lämnas med grund i att vi då inte kan fullgöra vår rättsliga skyldighet.

Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna tills köpet är genomfört, levererat och betalat och därefter i 36 månader framöver för att kunna fullfölja våra garantiåtaganden och hantera eventuella reklamationsärenden

 

1.3 Ändamål: Hantera serviceärenden (orderkontakt, tygprover)

Personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens och/eller tygprovs-val
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Tekniska uppgifter om din produkt
 • Användaruppgifter för dig som har angett uppgifter i “Mitt konto”

Behandlingar:

 • Identifikation
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice, vilket gäller via telefon såväl som digitala kanaler inkl. sociala medier
 • Utredning av serviceärenden inkl. teknisk support

Laglig grund: Berättigat intresse.

Vi samlar in och behandlar dessa uppgifter då det är nödvändigt för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera serviceärenden. Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna i 36 månader från avslutat serviceärende.

 

1.4 Ändamål: Utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för våra kunder

Personuppgifter:

 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsort
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Information om enheter och inställningar, bland annat IP-adress, webbläsarinställningar, språkinställningar, operativsystem och skärmupplösning.
 • Information om ditt beteende på vår webbplats, t.ex. hur du hittade wepplatsen, hur länge du besökt olika sidor, svarstider och liknande Behandlingar 
 • Göra vår hemsida mer användarvänlig och tydligare för dig som kund
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment och för att ge kunder möjlighet att påverka vårt sortiment
 • Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (t.ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser)
 • Framtagande av underlag för att förbättra ITsäkerheten för företaget och våra kunder

Laglig grund: Berättigat intresse.

Vi samlar in och behandlar dessa uppgifter då det är nödvändigt för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av en enkel och tydlig köpprocess samt en användarvänlig upplevelse våra tjänster, produkter och system. Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna i 36 månader från insamlandet.

 

1.5 Ändamål: Leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Personuppgifter

 • Namn
 • Användarnamn
 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsort
 • Köphistorik

Behandlingar

 • Skapandet av personligt anpassat innehåll på vår webbplats
 • Förbättring av din användarupplevelse av vår webbplats t.ex. genom att dina favoriter och kundkorg sparas för att underlätta framtida köp
 • Skapandet av relevanta produktrekommendationer/annonser på Facebook
 • Skapandet av relevant sökresultat på Google

Laglig grund: Berättigat intresse.

Vi samlar in och behandlar dessa uppgifter då det är nödvändigt för att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av personliga erbjudanden och relevant marknadsföring.

Lagringsperiod: Från det att du besökt vår hemsida och för en period av 26 månader.

 1. Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Personuppgifter kan lämnas ut till Svanfeldts Coffee AB samarbetspartners i det fall det är nödvändigt för att kunna erbjuda våra tjänster. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Följande samarbetspartners delar vi dina personuppgifter med:

 • Logistikföretag och speditörer för att kunna leverera dina varor
 • Betallösningar såsom Shopify (se sektion 2.1)
 • Google Analytics (se sektion 2.2)
 • Facebook (se sektion 2.3)

2.1 Shopify

Vi delar dina personuppgifter med Shopify/Shopify Payment för att hantera betalningar. Shopify använder personuppgifterna bland annat för att se din kreditvärdighet vid fakturabetalningar och delbetalning.

2.2 Google

Dina personuppgifter lämnas ut till Google eftersom att vi använder Google Analytics, vilket medför att dina personuppgifter kan komma att vidarebefordras till och lagras på Googles servrar. Dessa finns placerade runt om i världen, läs mer om lagring under sektion 5. De uppgifter vi delar med Google är din IP-adress och ditt beteende på vår hemsida. Detta används på en aggregerad nivå för analyser i syfte att förbättra vår tjänst och användarupplevelsen på vår hemsida via Google Analytics. Det används också för att anpassa sökresultat och marknadsföring för att göra den mer relevant för dig. Dina personuppgifter kan också komma att användas av Google för utvärdering av deras tjänster.
Läs mer under sektion 1.6.

2.3 Facebook
Dina personuppgifter kan komma att, genom att vi delar dina uppgifter med Facebook, lagras på några av Facebooks servrar utanför Europa. Läs mer om lagring under sektion 5. Vi använder pluginet Pixel Caffeine som via en så kallad pixel samlar in din IP-adress och uppgifter om ditt beteende på vår hemsida (vilka sidor du besökt, vilka produkter du lagt i varukorgen och vilka produkter du köpt). Dessa uppgifter används på en aggregerad nivå för analyser och på individnivå för personligt anpassade och relevanta annonser. Läs mer
under sektion 1.6.

 1. Cookies

  Svanfeldts Coffee AB använder cookies för att förbättra webbplatsen. En del cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera ordentligt medan andra används för att vi ska kunna förbättra webbplatsen och användarupplevelsen eller för marknadsföring. En cookie är en liten mängd data som de flesta webbplatser du besöker skickar till din webbläsare och som sparas där. Vanligtvis används cookies för att förbättra användarupplevelsen genom att komma ihåg vilket språk du vill använda, om du är inloggad, vilken skärm du använder m.m.

  Vi använder cookies till:
  – För att förbättra din användarupplevelse genom att t.ex. spara varorna du lägger i din kundvagn mellan sessioner
  – I marknadsföringssyfte

  Du kan själv också styra användningen av cookies via din webbläsare eller enhet. Det kan hända att vår webbplats och våra tjänster inte fungerar korrekt, eller alls, om du blockerar eller raderar cookies.

 

 1. Var behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi strävar efter att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES. Samtlig av vår egen behandling av dina personuppgifter sker inom EU/EES. De uppgifter som vi delar med oss till, och hanteras av,

  Facebook och Google kan komma att överföras och lagras i länder utanför EU/EES.
  Facebook och Google arbetar i enlighet med GDPR och säkerställer samma säkerhet för dina personuppgifter inom EU/EES.
 1. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
  Du kan läsa hur länge vi sparar personuppgifter för respektive ändamål för vilket vi samlar in personuppgifter under punkt 1. Vi sparar dock aldrig personuppgifter längre än vad somär nödvändigt.
 1. Dina rättigheter
  Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få veta vad vi samlar in, vart det finns lagrat, hur det används och varför vi samlar in, behandlar och lagrar din information.

  Rätt till rättelse: Vid felaktiga eller ofullständiga uppgifter har du rätt att begära att de korrigeras. Du som är medlem på Hastahome.se kan ändra vissa uppgifter på Mina sidor. Vissa uppgifter kan vi komma att behöva spara ändå, om de är nödvändiga för de ändamål de har samlats i eller behandlats. Vi har även rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som gör att vi inte omedelbart kan radera vissa uppgifter.

  Rätt till begränsning: Du har även rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter.

  Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att de personuppgifter vi har om dig överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

  Rätt till radering: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gällande användning av dina personuppgifter och du har även rätt att få dina personuppgifter raderade och avsluta eventuell framtida insamling och användning av uppgifter. Vill du radera dina personuppgifter kan du antingen mejla till info[a]svanfeldtscoffee.se eller skriva till
  Svanfeldts Coffee AB, Granstigen 29, 741 46 Knivsta.
 1. Hur skyddas dina personuppgifter?
  Vi vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter och använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dessa. Vi har vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Vi samlar inte in mer uppgifter än nödvändigt och dina personuppgifter behandlas inte heller, eller har tillgång av, av fler personer än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål.
 1. Ändringar av policy
  Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna policy och kommer med rimlig varsel underrätta dig om sådana ändringar. Godkänner du inte ändringarna kan du neka samtycke eller återkalla eventuellt tidigare lämnat samtycke.