Kära Kaffefamilj <3

Våra inköpspriser är åter igen väsentligt högre.
Som läget är just nu behöver vi därför höja priserna på vårt kaffe med 11,48:-/kg.
Som media rapporterat är kaffebörsen rekordhög med priser som inte varit högre sedan 2014. Frost och dålig skörd i Brasilien tillsammans med hög efterfrågan gör att fler länder öppnar upp efter Covid-19. Priset på Arabica bönor har nästan fördubblats.
Vi har även fått upp till 20 % prishöjningar på emballage så som wellpapp och folie. Att de gått upp är brist på råvaror i kombination med att världen producerat skyddsmaterial för Covid-19. Det råder även en obalans i transportsystemet på grund av förändrade transportmönster som orsakats av covid-19.
Faktorerna ovan har resulterat i att de flesta av våra inköpspriser blivit högre.
För frågor kontakta oss på info@svanfeldtscoffee.se

Smaka på Hjärngänget