Vet du hur ADHD, Utmattning eller depression smakar?

Mer än var tredje svensk kommer någon gång i livet att drabbas av en hjärnsjukdom, och var tionde som föds i Sverige har någon form av hjärndiagnos. Om du själv inte råkat ut för det så finns det säkert någon som står dig nära, någon i din bekantskapskrets eller bland dina kollegor som fått en diagnos kopplat till hjärnan. 

Hjärngänget är både samlingsnamnet på våra ambassadörer och på våra olika kaffesorter som belyser några av hjärnans vanligaste förekommande diagnoser så som CP, Utmattning, ADHD, Beroende och Ångest. 

Vårt Hjärngäng består av Ditte Svanfeldt, Vanja Wikström, Ellinor Löfgren, Mimi Höglin och Jane Oksannen. De har alla en personlig koppling till de olika diagnoserna och använder sina stora plattformar - och sina egna kaffesorter-  för att öppna upp för dialog, ta bort fördomar och motverka användandet av diagnoserna som skällsord. 

Har du funderat på hur exempelvis ADHD eller Utmattning smakar? I vår provbox finns alla fem rostningar i 250 gr förpackningar, både som malet och hela bönor. Ett ypperligt sätt att vidga vyerna och starta dialogen bland familj, vänner och kollegor kring dessa vanliga diagnoser.  

För varje sålt kilo kaffe går givetvis 10 kr till Hjärnfonden och deras viktiga hjärnforskning.

Smaka på Hjärngänget